Vrácení řidičského průkazu

Přišli jste o ŘP? Jste ve výkonu sankce zákazu řízení motorových vozidel udělené správním orgánem? Jste ve výkonu trestu zákazu činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel uděleného soudem? Pozbyli jste řidičské oprávnění dosažením 12 bodů a brzy Vám uplyne rok od tohoto data? Přišli jste o řidičské oprávnění ze zdravotních důvodů? Pomůžeme Vám se všemi náležitostmi, které musíte dodat a vysvětlíme další postup.

POSTUP PŘI PŘEZKOUŠENÍ K VRÁCENÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

  1. Návštěva příslušného obecního úřadu (dle trvalého pobytu řidiče), který na počkání vydá Výpis z karty řidiče. (Pozor!! Výpis z bodového registru získaný na poštách nelze v tomto případě použít!!)
  2. Absolvování dopravně psychologického vyšetření (dopravních psychotestů).
  3. Návštěva praktického lékaře kvůli získání potvrzení o zdravotní způsobilosti.
  4. Přihlášení do autoškoly k přezkoušení. Při přihlášení žadatel předkládá: vyplněnou přihlášku a výpis z karty řidiče.
  5. Absolvování přezkoušení – 700,- Kč poplatek MHMP; 1.900,- Kč poplatek autoškole. Přezkoušení absolvujete z pravidel silničního provozu (elektronický test) a praktické jízdy.

Máte jakékoliv další dotazy? Kontaktujte nás!


PŘIJĎTE SE PŘESVĚDČIT. NAVŠTIVTE NÁS A UDĚLEJTE SI NEZÁVAZNÝ ÚSUDEK SAMI!

Image Image